Systeemiäly ja virtaus

Posted on May 14 2005 by frank
Linkki artikkeliin
Linkki artikkeliin
Julkaistu kirjassa Systeemiäly 2005 (toim. Raimo P. Hämäläinen ja Esa Saarinen).

Similar Posts:

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *