Filosofina olo julkisena roolina – filosofin oikeuksista ja velvollisuuksista mielipiteensä ilmaisuun

Posted on July 27 2010 by frank
Linkki artikkeliin
Linkki artikkeliin
SFY:n oikeus-kollokviossa pitämäni puheen pohjalta kirjoitettu filosofin julkista roolia pohtiva kirjoitus. Julkaistu teoksessa K. Klockars, I. Niiniluoto, & K. Rolin (toim.): Oikeus. Filosofisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta 33.

Similar Posts:

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *