Frank Martela & Lauri Järvilehto: Sokraattinen kapellimestari — Esa Saarisen kohottava elämänfilosofinen käytäntö

Posted on August 12 2013 by frank

Julkaistu teoksessa Frank Martela, Lauri Järvilehto, Peter Kenttä ja Jaakko Korhonen (toim.) 2013: Elämän filosofi. Helsinki: Aalto-yliopisto. Sähköinen versio kirjoituksesta täällä.

Similar Posts:

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *