Opetus

”Filosofia alkaa ihmetyksestä ja päättyy hämmennykseen.”

Olen opettanut Informaatioverkostojen koulutusohjelman pakollista 5 opintopisteen filosofian kurssia Aalto-yliopistolla viitenä peräkkäisenä vuotena 2008-2012 (katso myös kurssin vanhat kotisivut). Kurssin viralliset ja kunnianhimoiset osaamistavoitteet ovat seuraavat: ”Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee havaitsemaan filosofisten valintojen läsnäolon arkipäivässään. Hän on tietoisempi omasta maailmankuvastaan ja vaihtoehtoisista tavoista jäsentää maailmaa. Hän kykenee analysoimaan erilaisia filosofisia positioita ja arvioimaan niitä kriittisesti.” Löydät myös kurssiin liittyvää oheislukemistoa täältä.

Syksyllä 2012 luennoin Aalto-yliopistolla jatko-opiskelijoille suunnatun tieteenfilosofian kurssin otsikolla Philosophy of Science for Organizational Researchers. Pyrkimyksenäni oli rakentaa kurssi vahvasti opiskelijoiden oman vuorovaikutuksen ja yhdessä oppimisen varaan. Lisätietoa kurssista löytyy kurssiesitteestä.

Lisäksi olen Filosofian Akatemian kautta ollut mukana järjestämässä onnellisuuteen, merkityksellisyyteen ja hyvään elämään liittyviä koulutuksia ja työpajoja. Esimerkiksi kesäkuussa 2010 pidin yhdessä Lauri Järvilehdon kanssa Leino – Onnellisuus ja merkitys kesäseminaarin. Keväällä 2011 oli vuorossa Hyvä elämä -työpaja Kriittisellä Korkeakoululla yhdessä Karoliina Jarengon kanssa.