Frank

Mitä Frank haluaa tehdä?

Olen inhimillisen kokemusmaailman tutkija. Pyrin luomaan uusia oivalluksia, jotka vahvistavat ihmisten kykyä elää hyvä elämä.

Perimmäinen tutkimuskysymys, johon pyrin etsimään vastausta, on: Miten elää hyvä elämä? Laajasti ottaen olen filosofian ja tieteen raja-aidoista välittämättä kiinnostunut kaikesta ymmärryksestä, joka auttaa tämän kysymyksen valottamisessa.

frank-7_small

Kuva: Johannes Terhemaa

Mitä Frank on tehnyt?

Koulutus:

 • Hyvinvoinnin psykologian dosentti, psykologian laitos, Tampereen yliopisto, 2019
 • Valtiotieteiden tohtori, käytännöllinen filosofia, Valtiotieteiden tiedekunta, Helsingin yliopisto, 2019
 • Filosofian tohtori, Soveltava filosofia ja organisaatiotutkimus, Tuotantotalouden laitos, Aalto-yliopisto, 2012
 • Valtiotieteiden maisteri, käytännöllinen filosofia, Helsingin yliopisto, 2008
 • Diplomi-insinööri, Informaatioverkostojen koulutusohjelma, TKK, 2007

Työ:

Tietokirjat

 • Elämän tarkoitus – Suuntana merkityksellinen elämä (Gummerus, 2020)
  • Alunperin julkaistu nimellä A Wonderful Life – Insights on Finding a Meaningful Existence (HarperCollins, 2020). Käännetty 24 eri kielelle.
 • Myötätunnon mullistava voima (toim. yhdessä Anne Birgitta Pessin ja Miia Paakkasen kanssa, PS-kustannus, 2017)
 • Itseohjautuvuus – Miten organisoitua tulevaisuudessa? (toim. yhdessä Karoliina Jarenkon kanssa, Alma Talent, 2017)
 • Draivi – Voiko sisäistä motivaatiota johtaa (yhdessä Karoliina Jarenkon kanssa, Talentum, 2015)
 • Valonöörit – Sisäisen motivaation käsikirja (Gummerus, 2015)
 • Tahdonvoiman käyttöohje (Tammi, 2013)

Keskeisiä julkaisuja (päivitetty 17.4.2017):

Mitä Frankista sanotaan?

 • Helsingin Sanomat 19.8.2013: Seuraava Esa Saarinen: ”Hipiltä näyttävä mies nousee ylös Aalto-yliopiston luentosalissa ja tarttuu mikrofoniin…”
 • Taloussanomat 25.12.2013: Joulusaarna: Vain samassa veneessä olevat suomalaiset pelastuvat: ”Hyvinvointitutkija Frank Martelan mielestä suomalaiset tarvitsevat nyt kokemusta aidosti yhteisestä yhteiskunnasta…”
 • Yleisradio 25.9.2014: Onni pakenee, jos sitä kohti menee: ”Filosofian tohtori Frank Martela aloittaa onnellisuuden olemuksen pohtimisen miettimällä, mikä on elämän tarkoitus…”
 • Savon Sanomien, Etelä-Suomen Sanomien, Karjalaisen ja Keskisuomalaisen yhteinen Sunnuntaisuomalainen 1.2.2015: Irti onnesta: ”Filosofi Frank Martela suosittelee onnen tavoittelun sijaan keskittymistä itsensä toteuttamiseen ja läheisiin ihmisiin…”

Mitä Frank puhuu?

Mitä Frank tekee?

Vuonna 2022 aloitin yliopistonlehtorina Aalto-yliopiston Tuotantotalouden laitoksen Organization Design & Leadership -yksikössä. Lisäksi toimin valmentajana ja hallituksen puheenjohtajana Filosofian Akatemia Oy:ssä. Sekä tutkimukseni että valmennukseni keskittyvät merkityksellisyyteen, sisäiseen motivaatioon ja itseohjautuvuuteen sekä siihen miten näitä voi organisaatioissa vahvistaa johtamisen ja oikeanlaisten rakenteiden ja käytäntöjen kautta.

Vuodet 2018-2021 toimin tutkijatohtorina Aalto-yliopiston Tuotantotalouden laitoksella ja Kauppakorkeakoulussa, joissa opetin Human Potential, Designing your life ja Johtamisen perusteet -kursseja.

Vuodet 2015-2017 toimin tutkijatohtorina Helsingin yliopiston teologian laitoksella myötätuntoa tutkivassa Copassion – Myötätunnon mullistava voima – tutkimushankkeessa.

Vuoden 2013 ja kevään 2014 olin vierailevana tutkijana University of Rochesterin psykologian laitoksella Yhdysvalloissa. Pyrkimyksenäni oli tutkia sisäistä motivaatiota ja erityisesti miten motivoidumme auttamaan toisia ihmisiä. Uskon, että ihmiset ovat luonnostaan taipuvaisia auttamaan niitä ihmisiä, joista he välittävät. Tavoitteenani on sekä teoreettisesti että empiirisesti edistää ymmärrystämme niistä motivaatiotekijöistä ja mekanismeista, jotka saavat meidät auttamaan toinen toistamme. Uskon, että tämänkaltainen tutkimus ja siitä seuraavat sovellukset voivat vahvistaa sekä yksilöllistä että yhteisöllistä hyvinvointiamme.

Vuoden 2012 lopussa puolustin menestyksekkäästi väitöskirjaani Aalto-yliopiston Tuotantotalouden laitoksen työpsykologian yksikössä. Väitöskirjatyössäni olen observoinut ja haastatellut vanhainkodin työntekijöitä tarkoituksenani syventää ymmärrystämme niistä ihmistenvälisyyksistä ja inhimillisistä kohtaamisista, jotka tekevät kyseisestä työstä merkityksellisen ja luovat hyvinvointia. Metateoreettisena viitekehyksenä työssä toimii varsin relationaalinen ymmärrys ihmisenä olemisesta. Työyhteisöihin liittyen minulla on työn alla myös artikkeleita inhimillisistä kohtaamisista, työn merkityksellisyydestä sekä työhyvinvoinnista yhteisöllisenä ilmiönä.

Samanaikaisesti kiinnostukseni puhtaampaa filosofiaa kohtaan on johtanut minut vahvasti pragmatistisen perinteen sisälle. Erityisesti Dewey kiehtoo, vaikka pyrinkin etsimään omia vastauksia perustaviin kysymyksiin jättiläisten harteille rakentaen. Tästä kiinnostuksesta syntyi vuonna 2019 toinen väitöskirjani A pragmatist inquiry into the art of living. Pragmatismissa minua kiehtoo sen toiminnanläheisyys; pyrkimys luoda tiukasti kokemusmaailmaamme ankkuroituna filosofista ymmärrystä, jonka avulla maailmaa voidaan parantaa. En etsi lopullisia vastauksia, vaan uskon enemmän, että filosofia alkaa, kun jokin asia avautuu meille avoimena kysymyksenä. Näen filosofian elämänmittaisena ymmärryksen laajentamiseen tähtäävänä prosessina, joka perimmiltään pyrkii parantamaan kykyämme ymmärtää ja elää hyvä elämä.

Keskeisiä teemoja, jotka mieltäni kiehtovat ovat sisäinen motivaatio, elämän tarkoitus, ihmiselämän lähtökohtainen sosiaalisuus sekä hyväntekeminen ja myötätunto perustavana motivaation lähteenä. Olen myös kiinnostunut siitä, miten näillä aloilla saavutetut viimeaikaiset tieteelliset läpimurrot saataisiin kanavoitua käytäntöön: Minkälaista olisi politiikka, jossa ihmisten hyvinvointi olisi se keskeinen päämäärä? Miten yksittäisten ihmisten kykyä elää hyvä elämä voidaan vahvistaa? Ja miten tällaisen tiedon avulla voitaisiin auttaa niitä, jotka apua eniten tarvitsevat? Voitaisiinko sisäiseen motivaatioon liittyvän koulutuksen kautta esimerkiksi ehkäistä nuorten syrjäytymistä?

Lue lisää siitä, mikä Frankia innostaa: