Tutkimus

Vuodesta 2008 lähtien, kun aloitin väitöskirjani tekemisen, on päätoiminen työni ollut tutkimuksen tekeminen. Väitöskirjani käsitteli vanhusten ja hoitajien välistä vuorovaikutusta ja hoivayhteyttä Helsinkiläisessä vanhainkodissa. Sen valmistuttua joulukuussa 2012 lähdin vuoden 2013 alussa puoleksitoista vuodeksi University of Rochesterin psykologian laitokselle tutkijavaihtoon perehtyäkseni itsemäärämisteoriaan (self-determination theory, suomennettu myös itseohjautuvuusteoria nimellä) sen kehittäneiden professoreiden Richard Ryanin ja Edward Decin ohjauksessa. Tästä alkoi hedelmällinen tutkimusyhteistyöni Ryanin kanssa, joka on tuottanut jo useita tieteellisiä artikkeleita.

Vuoden 2015 alusta lähtien olen toiminut tutkijana Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan koordinoimassa Tekes-rahoitteisessa CoPassion – myötätunnon mullistava voima -tutkimushankkeessa. Pyrkimyksenämme on poikkitieteellisesti ymmärtää enemmän myötätunnon olemuksesta ja miten sitä voidaan vahvistaa organisaatiomaailmassa.

Tutkimusteni tieteenalat ovat liikkuneet organisaatiotutkimuksen ja organisaatiopsykologian kautta sosiaalipsykologiaan ja persoonallisuuspsykologiaan sekä myös puhtaan filosofisiin, erityisesti pragmatismista ammentaviin tutkimuksiin.

Tässä muutamia keskeisiä julkaisuja (päivitetty 16.11.2017):

Ajantasaisin julkaisuluettelo löytynee Helsingin yliopiston Tuhat-sivustolta.