Opetus

”Filosofia alkaa ihmetyksestä ja päättyy hämmennykseen.”

Olen opettanut Informaatioverkostojen koulutusohjelman pakollista 5 opintopisteen filosofian kurssia Aalto-yliopistolla viitenä peräkkäisenä vuotena 2008-2012 (katso myös kurssin vanhat kotisivut). Kurssin viralliset ja kunnianhimoiset osaamistavoitteet ovat seuraavat: ”Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee havaitsemaan filosofisten valintojen läsnäolon arkipäivässään. Hän on tietoisempi omasta maailmankuvastaan ja vaihtoehtoisista tavoista jäsentää maailmaa. Hän kykenee analysoimaan erilaisia filosofisia positioita ja arvioimaan niitä kriittisesti.” Löydät myös kurssiin liittyvää oheislukemistoa täältä.

Syksyllä 2012 luennoin Aalto-yliopistolla jatko-opiskelijoille suunnatun tieteenfilosofian kurssin otsikolla Philosophy of Science for Organizational Researchers. Pyrkimyksenäni oli rakentaa kurssi vahvasti opiskelijoiden oman vuorovaikutuksen ja yhdessä oppimisen varaan. Lisätietoa kurssista löytyy kurssiesitteestä.

Lisäksi olen Filosofian Akatemian kautta ollut mukana järjestämässä onnellisuuteen, merkityksellisyyteen ja hyvään elämään liittyviä koulutuksia ja työpajoja. Esimerkiksi kesäkuussa 2010 pidin yhdessä Lauri Järvilehdon kanssa Leino – Onnellisuus ja merkitys kesäseminaarin. Keväällä 2011 oli vuorossa Hyvä elämä -työpaja Kriittisellä Korkeakoululla yhdessä Karoliina Jarengon kanssa.

”Philosophy starts with wonder and ends in confusion.”

I teached a philosophy course at the university level at Aalto University five times between 2008 and 2012. The course aimed to teach the students to see philosophy in their everyday life and take a more reflective attitude towards their own being and ways of living.

In Autumn 2012 I teached a post-doc course entitled ’Philosophy of Science for Organizational Researchers’ aimed for PhD students of Industrial Engineering and Management at Aalto University. The course relied much on interaction and activation of the students. More information about the course is found in the course brochure.

In addition I have, through the Helsinki Academy of Philosophy organized different shorter workshops and seminars on topics such as happiness, intrinsic motivation, work as calling, meaningfulness and good life.