Category: Hyvä elämä ja onnellisuus

Frank Martela & Lauri Järvilehto: Sokraattinen kapellimestari — Esa Saarisen kohottava elämänfilosofinen käytäntö

Julkaistu teoksessa Frank Martela, Lauri Järvilehto, Peter Kenttä ja Jaakko Korhonen (toim.) 2013: Elämän filosofi. Helsinki: Aalto-yliopisto. Sähköinen versio kirjoituksesta täällä.