Inhimillinen maahanmuuttopolitiikka ja usko oikeuspositivismiin

Suomen pakolaispolitiikka on ollut viime aikoina paljon kritiikin kohteena. Media on adoptoinut tiettyjä karkotettavaksi esitettyjä ihmisiä ja tuonut esiin heidän karkoituspäätöksensä epäinhimillisyyden. Myös evankelisluterilainen kirkko on herännyt ja asettunut vastustamaan ihmisyyttä loukkaavia päätöksiä suojellen karkotusuhan alla eläviä yksilöitä. Samaan aikaan virkamiehet jatkavat moraalisen vastuunsa pakoilua piiloutumalla oikeuspositivismin taakse.

Ulkomaalaispolitiikan ongelmana on suvaitsemattomien asenteiden* lisäksi illuusio oikeuspositivismista. Virkamiehet haluavat elää uskossa, jossa säännöt ja asetukset ovat kaikkivoipaisia ja pystyvät kattamaan kaikki yksilölliset ja erilaiset tapaukset. Päätöksenteko on helppoa: joko maahanmuuttaja A) täyttää tarkasti rajatut ehdot ja pääsee maahan tai B) ei täytä tarkasti määriteltyjä kriteereitä, jolloin hänet karkoitetaan maasta. Virkamiehen tehtävä ei ole muuta kuin relevanttien faktojen selvittäminen, jonka jälkeen säännöt luovat päätöksen automaattisesti. Virkamiehen ei tarvitse ajatella mitään moraalista vastuuta, koska hänen tehtävänsä on vain kylmien ja puolueettomien faktojen keruu.

Valitettavasti todellinen maailma ei ole näin yksioikoinen. Ensinnäkin säännöt eivät ole täydellisiä. Ne sisältävät reikiä ja isoja tulkinnanvaraisuuksia puoleen ja toiseen. Joka kerta kun sääntöä käytetään, tekee virkamies myös oman valintansa siitä, miten hän sääntöä soveltaa. Tämä on siis ensimmäinen kohta, jossa virkamiehen omat arvot astuvat peliin. Toiseksi yksittäiset tapaukset ovat monimutkaisia ja sisältävät ristiriitaisia elementtejä. Tästä johtuen suurin osa tapauksista ei ole siististi ja yksinkertaisesti niputettavissa tiettyyn koriin. Virkamies tekee siis myös valinnan sen suhteen, miten hän yksittäistä tapausta tulkitsee.

Merkittävintä kuitenkin on, että säännöt epätäydellisyydessään eivät ikinä kykene ottamaan kaikkia inhimillisyyteen liittyviä seikkoja huomioon. Yksinäisen mummon erottaminen kaikista Suomessa asuvista sukulaisistaan ja karkottaminen yksinäisyyteen kotimaahansa on epäinhimillistä mutta valitettavasti mikään pykälä ei tällaista tapausta tunne. Sääntöjen mukaan päätös on siis oikeudenmukainen, vaikka se kaikista inhimillisistä näkökulmista on julma ja sydämetön.

Antautuminen sääntöjen sokeaan noudattamiseen tekee ihmisestä koneen. Koneella ei ole omatuntoa, vastuuta eikä sydäntä. Sääntöjen taakse piiloutuminen ja tätä kautta oman vastuun häivyttäminen on helppo selviytymisstrategia silloin, kun joutuu tekemään oman moraalinsa vastaisia asioita. Näin toimi saksalaisten hiljainen enemmistö Toisen maailmansodan aikaan. Kylmät, selvärajaiset säännöt ja inhimillinen, kompleksinen todellisuus ovat lähtökohtaisesti ristiriitaisia. Tämän vuoksi sääntöjen soveltamiseen tarvitaan aina joku inhimillinen henkilö, joka pitää huolta siitä, että säännöt eivät kovuudessaan tule tappaneeksi jotain oikeasti arvokasta.

Ulkomaalaisvirasto vaatisi mielestäni täydellisen asennemuutoksen. Vastuun häivyttämisen sijasta pitäisi korostaa virkamiesten moraalista vastuuta. Pitäisi tuoda esiin se seikka, että jokainen turvapaikkapäätös on moraalinen valinta, joka vaikuttaa oikeiden ihmisten elämään. Sääntöjen soveltamisessa pitäisi antaa tilaa ns. inhimilliselle tekijälle. Virkamiehillä tulisi olla päätöksiä tehdessä oikeus huomioida myös sellaiset inhimilliset tekijät, joita lain pykälä ei tunne. Vain moraalisesti vastuullinen inhimillinen toimija on kykenevä tekemään päätöksiä, jotka olennaisesti vaikuttavat ihmisten elämään. Tähän eivät lait ja asetukset kykene. Siihen kykenee vain ihminen.

 1. Suvaitsemattomista asenteista ja Kari ”turvapaikkashoppaajat” Häkämiehestä voisi luonnollisesti kirjoittaa oman pitkän kirjoituksensa. Myös Harry ”Minä ja mun kaverit” Bogomoloff on viimeaikaisissa lausunnoissaan osoittanut valtiomiesmäisen ymmärryksensä ulkomaalaisasiaa kohtaan. Nämä ovat kuitenkin kohteita, joista ei ole mitään älyllistä sanottavaa ja pelkkä tyhmäksi haukkuminen on tylsää. Toivottavasti Astrid Thors onnistuu tuomaan jotain inhimillisyyttä virastoon Kari Rajamäen sydämettömän kauden jälkeen.

8 comments

 1. M Erkki

  ”virkamiesten moraalista vastuuta.”

  Samoin pitäisi sinun ja muiden hyysärien ottaa vastuu. Joukkoraiskauksiin ja muihin rikoksiin suhteellisesti valtavasti syyllistyneistä pakolaisista.

  Tykkää

 2. hmmmm

  Ikinä ei varmaan saada täydellistä systeemiä vaikka esiintuomasi ihanteet otettaisiin täysimittaisena käyttöön. Herää kysymys: milloin järjestelmään ollaan tyytyväisiä? Kun negatiivisia päätöksiä ei enää jaeta?

  Muutenkin virkamiesten arvostelu tuollaisella ”tiedän mitä he ottivat ja jättivät ottamatta huomioon” -asenteella on hieman populistista. Mistä juuri Sinä tiedät, että kaikkia tarvittavia asioita ei huomioitu? Virkamiehillä on hyvä olla jonkin verran vapauksia, mutta liian vapaat kädet virkamiehellä on ns. slippery slope ja loputon suo. Mm. käsittelyn tasa-arvoisuus kärsii huomattavasti tuurin mukaan ja korruption vaara lisääntyy.

  Tykkää

 3. Frank

  hmmmm:
  En itsekään usko täydelliseen systeemiin. Virkamiesten vapauksien ja järjestelmän sitovuuden välinen balanssi on vaikea kysymys. Liialliset vapaudet johtavat tietysti myös ongelmiin ja vääriin tulkintoihin. Eli asian käytännön järjestäminen ei ole helppoa.

  Tarkoitus on enemmänkin kritisoida sitä yleistä ajatusta, että vastuuta voitaisiin paeta pykälien taakse. Lait ja pykälät eivät ole koskaan täydellisiä ja – haluttiin tai ei – joutuvat virkamiehet tekemään päätökset tulkintojensa perusteella. Tämä tekee heidät lähtökohtaisesti moraalisesti vastuullisiksi päätöksistään. Tämän faktan tiedostaminen olisi ehkäpä ensimmäinen askel inhimillisempiin päätöksiin.

  Tykkää

 4. Frank

  M Erkki:
  Esiinnostamasi kysymys ei varsinaisesti liity tähän aiheeseen. Tuossa on enemmänkin kysymys pakolaisten sopeuttamiseen liittyvistä ongelmista, joissa on paljon parantamisen varaa. Mutta kunnollinen vastaus siitä, mitä kaikkea järjestelmässä olisi tältä osin parannettavaa ja miten pakolaisten sopeutus tulisi järjestää vaatisi varsin pitkän ja perusteellisen kirjoituksen. Eikä minulla nykyisellä tietopohjallani edes ole kompetenssia sellaista kirjoittaa.

  Tykkää

 5. kommentaattori

  Ahaa tämä oli siis jonkin Vihreän (rekrytointikeskuksia afrikkaan) kommentti. Ihmekös tuo, humanistista huuhaa-haihattelua vailla todellista pohjaa. Löytyykö yhdestäkään maasta euroopassa yhtään esimerkkiä, jossa maahanmuutto ei olisi aiheuttanut muuta kuin ongelmia. Ei löydy. Mitä enemmän maahanmuuttajia sitä enemmän ongelmia.

  Tykkää

 6. Hmmm

  ”Tarkoitus on enemmänkin kritisoida sitä yleistä ajatusta, että vastuuta voitaisiin paeta pykälien taakse. ”

  Mitä tuo nyt sitten käytännössä tarkoittaneekaan? Pitäisikö yksittäisen virkamiehen tulla julkisuuteen perustelemaan kielteistä päätöstä? Henkilökohtaisella tasolla ihmiset tekevät päätöksiä myös oman, elämän aikana muodostuneen arvomaailman perusteella, mutta kukaan ei pysty sanomaan toisen arvomaailmaa paremmaksi tai huonommaksi muuta kuin subjektiivisella tasolla.

  Minun on muutenkin vaikea uskoa, että haet pelkästään tuota sanomaasi. Jotenkin on vaikea kuvitella, että olisit asiasta kirjoittanut, jos julkisuudessa olisi juuri ollut paljon positiivisia päätöksiä ja virkamiehet vetoaisivat pykäliin. En voi välttyä ajatukselta, että ”inhimillinen maahanmuuttopolitiikka”, josta kirjoitit, tarkoittaakin tässä tapauksessa yleisesti löysempää turvapaikan myöntämislinjaa.

  Ja kyllähän se sitä käytännössä tarkoittaakin, jos yksittäinen virkamies lähtee etsimään ja tulkitsemaan omakätisesti ”lieventäviä asianhaaroja” ilman yleistä päätöstä linjauksen muutoksesta. Miten kuvittelet esimiesten suhtautuvan moiseen sooloiluun?

  ”Tämä tekee heidät lähtökohtaisesti moraalisesti vastuullisiksi päätöksistään.”

  Kyllä, jos säädösten ja lakien jälkeen tapaukseen on jäänyt tulkinnanvaraa. Tämä ei aina toteudu; usein on selviäkin sääntöjä, joille ei virkamies voi mitään. Tällaisessa tapauksessa on kohtuutonta vaatia virkamiehen rikkovan lakia eikä se muutenkaan luultavasti jäisi huomaamatta. Muutenkin on vähän hassua kuvitella virkamiehet pahantahtoisiksi pikkusieluiksi, ihan tavallisia ihmisiä hekin ovat. Vaikea uskoa heidän olevan tiedostamatta päätöstensä seurauksia.

  Tykkää

 7. Frank

  Hmmm:
  On aivan totta, että varsin monessa tapauksessa tulkinnanvaraa ei ole ja kielteinen päätös seuraa johdonmukaisesti annetuista kriteereistä.

  Käytännössä ehdotukseni tarkoittaa pakolaislinjan löystymistä muutamissa yksittäistapauksissa, joissa on jokin inhimillinen tekijä, jota pykälät eivät ole ottaneet huomioon. En ole Ulkomaalaisviraston kaikkiin päätöksiin perehtynyt mutta voisi kuvitella, että vuodessa jouduttaisiin ehdotukseni vuoksi ottamaan 2-20 pakolaista enemmän kuin tähän asti. Tällä ei ole käytännön vaikutusta Suomen ’pakolaisongelmaan’ mutta suuri merkitys yksittäisten ihmisten elämään.

  Tykkää

 8. Frank

  kommentaattori:
  Maahanmuutto ei ole helppoa niin maahanmuuttajalle kuin vastaanottajavaltiolle. Kuten jo sanoin, maahanmuuttajien onnistunut sopeuttaminen vaatii aktiivista ja laajapohjaisesti suunniteltua työtä. Tähän ei olla toistaiseksi panostettu tarpeeksi oikeastaan missään Euroopan maassa.

  Aktiiviseen sopeuttamispolitiikkaan luulisi löytyvän kannatusta myös oikealta, sillä se a) ehkäisee syrjäytymisen lieveilmiöitä, kuten rikoksia b) on taloudellisesti kannattavaa, kun useampi maahanmuuttaja saadaan tuottavaan työhön.

  Lisäksi on selvää, että kantaväestön vahvan ennakkoluuloiset asenteet ovat yksi syrjäytymistä huomattavasti edistävä tekijä, johtaen noidankehään.

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s