Tagged: psykologiset perustarpeet

Joulu vs. koronavirus – Miten viranomaisten tulisi viestiä joulua koskevista rajoituksista omaehtoista motivaatiota vahvistavalla tavalla?

Joululoman aikana moni haaveilee matkustamisesta ja sukulaisten tapaamisesta. Koronaviruksen leviämisen kannalta molemmat sisältävät selkeitä riskejä ja siksi nyt on erityisen tärkeä viestintähetki: Miten poliitikkojen ja viranomaisten tulisi viestiä joulun aikaa koskevista suosituksista ja rajoituksista siten, että kansalaiset aidosti haluaisivat niitä noudattaa?

Oikea viestintätyyli vaikuttaa ratkaisevasti siihen, kuinka hyvin ihmiset noudattavat suosituksia ja sääntöjä. Se kuinka hyvin viestintä onnistuu tukemaan ihmisten autonomiaa, kyvykkyyttä ja yhteisöllisyyttä, on iso merkitys siihen, motivoituvatko ihmiset vapaaehtoisesti muuttamaan käytöstään ja ylläpitämään uusia käytöstapoja.

Tukeaksemme viranomaisten kykyä viestiä omaehtoista motivaatiota tukevalla tavalla, kiteytimme kollegoideni Nelli Hankonen (Helsingin yliopisto), Richard Ryan (Australian Catholic University) ja Maarten Vansteenkiste (Universiteit Gent) kanssa kolmetoista itsemääräämisteoriaan (self-determination theory) perustuvaa viestintäperiaatetta, jotka voivat auttaa omaehtoisen motivaation tukemisessa kriisitilanteessa, kuten koronapandemiassa. Viestintäperiaatteet on hyväksytty julkaistaviksi arvostetussa European Review of Social Psychology -journaalissa.

Viestintäperiaatteet löytyvät alla olevasta taulukosta. Näin joulun alla päätin miettiä miten näitä viestintäperiaatteita voisi soveltaa joulun rajoituksia koskevaan viestintään:

Aloita osoittamalla huomioivasi ihmisten oman näkökulman, tunteet ja potentiaaliset konfliktit (Periaate 9): Kerro ymmärtäväsi kuinka tärkeätä lapsille on päästä näkemään isovanhempansa ja isovanhemmille lapsensa. Rakenna kokemusta jaetusta kohtalosta (Periaate 10) mainitsemalla esimerkki omasta elämästäsi ja miten rajoitukset omakohtaisesti kirpaisevat. Kerro tiedostavasi, että rajoitukset tulevat aiheuttamaan pettymyksiä ja monen joulu tulee menemään eri tavalla kuin olisi toivottu.

Mutta kerro sen jälkeen selkeä tilannekuva taudin leviämisestä eri puolilla Suomea. Kerro mikä on sairaaloiden kapasiteetti tällä hetkellä ja mitä asiantuntijoiden tekemien skenaarioiden mukaan tapahtuu, jos suomalaiset viettävät joulua ilman mitään rajoituksia (Periaate 11): Mitä se tarkoittaa taudin leviämisen, tehohoitoon joutuvien ja tammikuussa tarvittavien rajoitustoimenpiteiden osalta. Luo sen jälkeen selkeä tavoite joulun käyttäytymisen osalta (Periaate 6): Minkälaista vastuullista käytöstä ihmisiltä odotetaan ja mitä tällä käytöksellä voimme yhdessä saavuttaa? Anna siis selkeät perusteet sille mitä hyvää ohjeita noudattamalla saavutetaan ja mitä tragedioita vältetään (Periaate 1). Selitä, että kunkin meistä on mahdotonta tietää, onko itsellä koronatartunta ja voiko oireettomana sitä levittää yhteisen joulupöydän äärellä. Voit kertoa esimerkkinä belgialaisessa hoivakodissa vierailleesta joulupukista, joka maskistaan huolimatta tuli tartuttaneeksi oireettomana koronaa tilaisuuteen osallistuneille.

Kiitä ihmisiä vastuullisesta käytöksestä keväällä ja syksyllä. Kerro kuinka sen ansiosta Suomessa tauti on pysynyt aisoissa oikeastaan koko muuta Eurooppaa paremmin (Periaate 7). Muistuta että olemme tehneet tämän yhdessä huomattavasti vähäisemmillä pakkotoimilla kuin moni muu maa. Tämä johtuu siitä, että hallinto on luottanut kansaan ja kansa viranomaisiin. Totea, että suomalaiset osoittivat kykynsä vastuullisuuteen keväällä, meillä on kyky ja halu hoitaa tämä asia kunnolla (Periaate 2). Me siis pystymme tähän, jos vain yhdessä haluamme sen tehdä.

Anna sitten selkeät ja informatiiviset ohjeet halutusta toiminnasta (Periaatteet 3 & 6): Mikä toiminta on ehdottomasti kiellettyä? Mitä käytöstä suositellaan vältettävän? Miten eri valintatilanteissa voi parhaiten toimia vastuullisesti? Tarjoa myös yhteisten pelisääntöjen puitteissa tilaa itsenäisille valinnoille: Jos on esimerkiksi todella halukas näkemään sukulaisia, pitäkää tahoillanne omaehtoiset 10 päivän karanteenit, jotta varmistatte ettei kukaan osapuoli tuo virusta vieraaksenne, harkitkaa maskin käyttöä sisätiloissa ja tuulettakaa usein (Periaate 5). Näitä suojatoimenpiteitä voi perustella viruksen leviämismekanismeista havainnollisesti kertomalla, jotta ihmiset ymmärtävät ehdotukset ja voivat ideoida tapoja toteuttaa suojatoimia fiksusti omassa tilanteessaan.

 Tarjoa myös ratkaisuja ja ideoita ihmisten kohtaamiin esteisiin: Jos ei jouluna voi liikkua omalla autolla haluamaansa paikkaan, voisiko käyttää julkista liikennettä sellaiseen kellonaikaan jolloin siellä ei ole paljoa muita ihmisiä, tai kuvaile konkreettisia esimerkkejä, miten jouluillallisen voi järjestää Zoomin tai Skypen välityksellä (Periaate 8). Mieti myös mitkä väestöryhmät eivät välttämättä viestiäsi kuuntele tai siihen luota, ja tunnista joitakin heidän luottamiansa henkilöitä, joita siteeraamalla tai esiin nostamalla voit vahvistaa viestin uskottavuutta myös heidän suuntaansa (Periaate 12).

Muistuta ihmisiä siitä että näin toimimalla me kaikki autamme suojaamaan riskiryhmäläisiä (Periaate 13) ja mahdollistamme nopeamman paluun normaalielämään jahka rokotukset saadaan käynnistettyä. Jokainen meistä odottaa pääsyä takaisin normaaliin elämään ja juuri siksi on tärkeätä nyt vielä ponnistella, jotta nopeammin sinne pääsemme (Periaate 4). Päätä puheesi kertaamalla se minkälaista käytöstä itse kultakin nyt odotetaan (Periaate 6). Ja totea tämän käytöksen olevan paras joululahja minkä me voimme tänä jouluna toisillemme ja erityisesti riskiryhmäläisille antaa (Periaate 13).


Viestintäperiaatteet perustuvat artikkeliin:
Martela, F., Hankonen, N., Ryan, R. M., & Vansteenkiste, M. (2020). Motivating Voluntary Compliance to Behavioural Restrictions: Self-Determination Theory–Based Checklist of Principles for COVID-19 and Other Emergency Communications. European Review of Social Psychology, Accepted for publication. https://doi.org/10.1080/10463283.2020.1857082

ViestintäperiaateMiten viestiä periaatteen mukaisesti?Viesti näin – käytännön esimerkkejä
            Autonomian kokemusta tukevat viestintäperiaatteet
1. Perustele ohjeet selkeästiKerro aina sääntöjen ja ohjeiden taustalla olevat syyt ja perusteet, jotka oikeuttavat ne.Kun ohjeistat ihmisiä esimerkiksi välttämään fyysistä kanssakäymistä, kerro tutkittuun tietoon perustuvat syyt säännölle: Mitä vältetään ja mitä saavutetaan, jos sääntöä noudatetaan? Selitä aina mekanismit, miksi sääntö toimii.
2. Kohtele ihmisiä vastuullisina toimijoinaOsoita luottavasi ihmisiin vastuullisina toimijoina, jotka kykenevät järkeviin päätöksiin ja joiden valinnoilla on vaikutusta.Kerro, että viruksen leviäminen riippuu niistä valinnoista, joita jokainen meistä päivittäin tekee. Vetoa ihmisten vastuuntuntoon ja osoita halua luottaa heihin. Näin vahvistat heidän haluaan käyttäytyä vastuullisesti.
3. Käytä informoivaa kieltä, joka ei määräileVältä tuomitsevia, komentelevia ja painostavia ilmaisuja. Käytä neutraaleja, informatiivisia, ihmisten omaehtoisuutta ja yhteistyötä painottavia ilmaisuja.Vältä komentelevia ja syyllistäviä ilmaisuja, kuten ”on pakko” ja ”sinun täytyy”. Korvaa ne autonomiaa tukevilla sanavalinnoilla, kuten ”meillä on mahdollisuus” tai ”nyt me voimme”. Osoita kunnioitusta vetoamalla ihmisten arvoihin ja vastuullisuuteen.
4. Vetoa ihmisten arvoihin, toiveisiin ja päämääriinVahvista motivaatiota haluttuun käytökseen kytkemällä se asioihin, joita ihmiset arvostavat.Muistuta, miksi on arvokasta suojella toinen toisiamme – erityisesti riskiryhmäläisiä. Jokainen tuntee ja välittää jostakusta riskiryhmäläisestä.
5. Tarjoa yhteisten pelisääntöjen puitteissa tilaa itsenäisille valinnoilleRajoituksista huolimatta tarjoa valinnan mahdollisuuksia sen suhteen, miten ihmiset sääntöjä noudattavat.Kerro esimerkiksi, mitkä ulkoilma-aktiviteetit ovat sallittuja ja korosta ihmisten mahdollisuutta vapaasti valita näistä mieleiset. Kannusta verkon yli tapahtuvaan vuorovaikutukseen ja esittele erilaisia vaihtoehtoja, joilla ihmiset samoja rajoituksia noudattavat.
Kyvykkyyden kokemusta tukevat viestintäperiaatteet 
6. Tarjoa konkreettiset ohjeet, luo selkeät odotukset ja jaetut päämäärätKerro selkeästi, minkälaista käytöstä tarvitaan pandemian torjumiseksi, tarjoa konkreettiset ohjeet, miten tämä toteutetaan ja selkeät päämäärät, joita yhdessä tavoitellaTarjoa selkeät ohjeet esimerkiksi siitä, missä tilanteissa ja miten tehtävä käsienpesu torjuu tartuntoja. Luo yhteiset päämäärät, joilla on selkeät, yhdessä seurattavat mittarit, kuten tartuntamäärä.
7. Tarjoa rakentavaa ja selkeää palautetta siitä, kuinka hyvin ihmiset ovat onnistuneet noudattamaan ohjeistuksiaTarjoa selkeää ja ajankohtaista palautetta siitä, miten hyvin ihmiset ovat onnistuneet ja miten tilanne kehittyy.Tarjoa jatkuvasti päivittyvää tietoa esimerkiksi  siitä, miten ihmiset ovat onnistuneet välttämään fyysisiä kontakteja ja miten se on vaikuttanut tartuntamäärien ja sairaalassa olevien potilaiden määrään.
8. Tarjoa keinoja ylittää keskeiset esteetTunnista keskeiset haasteet, jotka estävät ihmisiä noudattamasta suosituksia ja tarjoa konkreettisia keinoja niiden ylittämiseksi.Esimerkiksi kasvomaskien osalta pidä huolta, että ne ovat saatavilla kaikille, myös vähävaraisille. Käsihygienian osalta oikein sijoitetut muistutukset auttavat ihmisiä muistamaan pestä kädet oikealla hetkellä.
Yhteisöllisyyden kokemusta tukevat viestintäperiaatteet 
9. Osoita huomioivasi ihmisten oman näkökulman, tunteet ja potentiaaliset konfliktitNäytä, että tiedostat ne ongelmat ja haasteet, joita ihmisille aiheutuu ohjeiden noudattamisesta. Näin osoitat heille myötätuntoa, mikä voi vähentää torjuvaa vastareaktiota.Nosta esiin ja osoita tiedostavasi ne hankalat tunteet, taloudelliset haitat, yksinäisyyden ja uhraukset, joita monet ihmiset kohtaavat ohjeita noudattaessaan.
10. Rakenna yhteistä identiteettiä ja tunnetta jaetusta kohtalostaKorosta sitä, kuinka jaamme kaikki saman kriisin. Vahvista yhteistä identiteettiä.Muistuta, että kohtaamme kriisin yhdessä. Muistuta, että se osuu meistä jokaiseen eri tavoin. Jaa innostavia tarinoita siitä, miten ihmiset ovat toisiaan auttaneet. 
11. Rakenna luottamusta avoimen ja läpinäkyvän viestinnän kauttaKerro, mitä tiedetään – ja myös mitä ei vielä tiedetä – läpinäkyvästi ja oikea-aikaisesti.Kerro käytettävissä olevaan tietoon liittyvistä epävarmuuksista ja riskeistä läpinäkyvästi. Julkista strategisten valintojen takana olevat oletukset, mallit ja arviot.
12. Tunnista luotettuja henkilöitä eri ryhmien sisältä ja käytä heitä viestin viejinäKäytä viestinviejinä ihmisiä, jotka voivat uskottavasti viedä halutun viestin eri ryhmiin ja yhteisöihin.Anna terveyden ammattilaisten viestiä terveysohjeita. Tunnista eri ryhmien sisältä, keihin he luottavat ja anna heidän viedä viesti näihin ryhmiin.
13. Vetoa ihmisten luontaiseen haluun auttaa toinen toisiaanHalu auttaa ja olla hyödyksi toisille on vahva motivaatio. Vetoa siihen.Muistuta, miten voimme auttaa toisiamme, erityisesti riskiryhmäläisiä, helposti, esimerkiksi vain pysymällä kotonamme.

Tässä vielä viestintäperiaatteet kuvana:

Yhden vuoden yksinäisyys – Vuoteni Yhdysvalloissa

Lauantai-iltana, kun muu perhe oli jo nukkumassa, päädyin hetkellisestä oikusta kuuntelemaan Spotifyssa Gimmelin ensilevyä vuodelta 2002. Tähän saattaa nyt sekoittua aimo annos nostalgiaa, mutta levy oli yllättävän koskettava. Itse asiassa kuuntelin sitä suorastaan pala kurkussa. Mieleeni tulvi muistoja noista vuosista: Iso-Roban K-18 yökerhot Viva ja Roba, Otaniemen Smökki, Valtsikan Kuppala, spontaanit retket Turkuun. Se kerta kun hiivimme Hotelli Vantaalle maanalaisen parkkipaikan kautta välttääksemme jonot (ja K-20 ikärajan).

Ihmiselämän psykologiset perustarpeet voi tiivistää neljään, kuten viime blogikirjoituksessani esittelin:
1. Omaehtoisuus tarkoittaa kokemusta siitä, että on vapaa päättämään tekemisistään eli on oman itsensä herra.
2. Kyvykkyys on kokemusta siitä, että osaa hommansa ja saa asioita aikaan.
3. Yhteenkuuluvuus syntyy siitä, että kokee että ympärillä on ihmisiä joista välittää ja jotka välittävät minusta. Se on yhteyttä toiseen ihmiseen.
4. Hyväntekeminen tarkoittaa kokemusta siitä, että omalla toiminnallani on myönteinen vaikutus muiden ihmisten elämään.

Kun peilaan omaa reilua vuottani täällä Rochesterissa, niin voin sanoa, että 1, 2 & 4 -kohtien osalta liikuttiin huippulukemissa: Minulla oli täysi vapaus päättää miten aikani töissä käytän ja sain tehdä työkseni juuri sitä mitä eniten elämässäni haluan tehdä. Hommat etenivät onnistuneesti ja koin saavani aikaan asioita, joilla uskon olevan pitkällä tähtäimellä myönteinen vaikutus tieteen ja sitä kautta ihmiskunnan itseymmärryksen kehitykselle. Eli kokemukseni omaehtoisuudesta, kyvykkyydestä ja hyväntekemisestä olivat erittäin korkealla tasolla.

Tämä kaikki tapahtui kuitenkin kolmostarpeen eli yhteenkuuluvuuden kustannuksella.

Toki on heti todettava, että en suinkaan ollut yksin Yhdysvalloissa, vaan perheeni kanssa. Mistään todellisesta yksinäisyydestä ei siis ollut kysymys. Kun menin töistä kotiin, siellä odotti rakastava perhe. Mutta jossakin on todettu, että ihmiselämässä on useimmiten kolme melko tasavahvaa elämänaluetta: koti, työ ja muu elämä. Näistä kaksi ensimmäistä olivat kunnossa, mutta kolmas sektori kutistui lähes olemattomiin koko vuoden ajaksi. Minulla ei ollut juuri lainkaan niinkutsuttua sosiaalista elämää.

Yksi elämänlaadun mittari (jota ei löydy virallisista tutkimuksista) on kuinka usein käyt oluella jonkun kaverin kanssa. Jos Suomesta tulleita vieraita ja puolison kanssa nautittuja ravintolailtoja ei lasketa, niin koko vuoden saldoni taitaa olla 1. Ja sekin viikkoa ennen paluuta Suomeen.

Miten tässä näin kävi? Osittain tämä on tietysti oma vikani. Ennen lähtöä ulkomaille sosiaalista elämää Suomessa riitti ja niinpä alussa jopa nautin tyhjästä kalenterista ja siitä, että on aikaa keskittyä elämäni kahteen suureen rakkauteen: perheeseeni ja pyrkimykseen ymmärtää ihmisyyttä. Jos olisin alusta lähtien aktiivisesti hakeutunut johonkin harrastukseen, olisi sosiaalinen todellisuuteni ollut varmasti toisenlainen, mutta nyt työ oli käytännössä ainoa paikka, jossa tapasin toisia ihmisiä. Valitettavasti työaikana minusta kuoriutuu erakko, joka aktiivisesti välttelee ihmisiä, joiden kanssa kommunikointi uhkaa häiritä tutkimuksiani.

Mutta oli myös muita syitä: Asuimme kampuksen perhekylässä, jossa kaikki muutkin olivat yliopistolla töissä, joten odotin naapureista löytyvän kavereita. Mutta naapurimme olivat joko a) Aasia-taustaisia opiskelijoita, joilla oli omat tiiviit maakohtaiset porukkansa (pelasin tosin kerran lentopalloa Intialais-porukan kanssa) b) Utahista kotoisin olevia lääkäriksi opiskelevia mormoneita, joiden kanssa en toistuvista jutusteluhetkistä huolimatta päässyt tilanteeseen, jossa kumpikin osapuoli ei kokisi keskustelua väkinäiseksi.

Lisäksi amerikkalaisen vieraanvaraisuuden osalta kokemuksemme oli sama kuin minkä omat vanhempani havaitsivat asuessaan hetken Yhdysvalloissa vuonna 1980: Ihmiset ovat innoissaan kutsumassa sinut kotiinsa kohtapuolin, mutta tämä ’kohtapuolin’ ei koskaan realisoidu. Meillekin tuli vuolaita tarjouksia, joissa tyypit lupasivat näyttää meille kaupunkia, kutsua kotiinsa syömään, hoitaa lapsiamme tarvittaessa tai järjestää baby shower-juhlat. Nämä asiat eivät vain koskaan tapahtuneet ja jos ne otti puheeksi niin ’juuri nyt on vähän kiireinen hetki, mutta kohtapuoliin’.

Myös työyhteisön sosiaalinen dimensio jätti toivomisen varaa verrattuna kokemuksiini suomalaisista yliopistoista. Joulun alla oli pikkujoulut ja ajattelin, että vihdoinkin on mahdollisuus tutustua kollegoihin vähän rennommassa ympäristössä. Koska kyseessä oli työyhteisön vuoden ainoa sosiaalinen tapahtuma, jossa oli tarjolla viiniä ja laatuoluita, ei ihmisillä ollut kiinnostusta viettää siellä kuin kaksi tuntia: kello seitsemältä kaikki lähtivät kohti kotia ja se siitä.

Kun ihmettelin sosiaalisen elämän vaisuutta paikalliselle professorille, hän kertoi että hänen nuoruudessaan tilanne oli ollut aivan toinen ja meno välillä varsin villiä, kun professorit nauttivat alkoholia ja muita päihteitä yhdessä opiskelijoidensa kanssa. Mutta viimeisen parinkymmenen vuoden aikana kilpailu on koventunut ja hyvissä yliopistoissa tutkijat pitävät tarkan huolen siitä, että mikään inhimillinen ei pääse rikkomaan heidän tarkasti vaalimaansa professionaalista imagoaan. Siksi kukaan ei uskalla enää esiintyä vähänkään juovuksissa työtovereidensa nähden ja kaikki sosiaaliset tapahtumat ovat kuihtuneet pois.

Samalla lailla jokaviikkoisessa tutkimusseminaarissamme oli näennäisen rento ja huumoripitoinen tunnelma, mutta tajusin että vuoden jälkeen en tiennyt kollegoistani yhtäkään työn ulkopuolista asiaa – en edes onko heillä puolisoa tai lapsia. He olivat ystävällisiä fraasitasolla, mutta en koskaan päässyt näkemään ihmistä professionaaliseksi hiotun pinnan takana. Yliopistosta on tullut steriili ammattilaisten yhteisö.

Miltä sosiaalisen elämän puute sitten tuntui?

Kyllä se välillä aika suurestikin ahdisti. Tai kyllä sen nyt kesti, kun tiesi että sillä oli tarkka loppumisajankohta. Niinpä selviytymiskeinona esimerkiksi organisoin ja visioin erilaisia tulevia juhlia, joita sitten Suomessa voisi toteuttaa kaveriporukan juhannuksesta ala-asteen luokkakokoukseen. Mutta mietin, että jos ulospääsyä ei olisi ja sosiaalinen elämä olisi yhtä tyhjää useamman vuoden ajan, niin kyllä se lopulta olisi latistanut elämääni aika vahvasti ja voisi johtaa masennukseen tai muuhun oireiluun. Ihminen – eli minä – tarvitsee yhteisöä voidakseen hyvin.

Yksinäisyys tekee myös haavoittuvaksi: Viime syksynä löysin kampukselta sisäfutiksen vapaavuoron, jossa kävin kävin kerran viikossa pelailemassa. Eräällä kerralla lähdin ottamaan lähestyvää palloa jalallani, kun toinen pelaaja lähti tavoittelemaan sitä päällään. Jalka ei osunut päähän eikä mitään tapahtunut, mutta tämä pelaaja oli erittäin tuohtunut asiasta. Omasta mielestäni tilanteessa ei tapahtunut rikettä ja jos minulla olisi ollut kavereita, olisin tuonut oman mielipiteeni vahvasti esiin. Mutta olin yksin ja pelkäsin menettäväni tämän ainoan harrastukseni. Joten otin nöyrästi haukut vastaan ja kävin vielä jälkeenpäin pukuhuoneessa pyytämässä tyypiltä anteeksi. On helppo olla vahva ja itsenäinen, kun tietää että on se porukka joka sinut hyväksyy. Kun se puuttuu, sitä on alttiimpi miellyttämään toisia ihmisiä.

Lisäksi yksinäisyys sai minut uudelleenymmärtämään omaa persoonallisuuttani. Suomessa olen pitänyt itseäni vähän sellaisena ulkopuolisena tyyppinä, joka kyllä tykkää käydä juhlissa, mutta joka jatkuvasti haaveilee yksinäisistä erakkopäivistä mökillä. Nyt ymmärsin, että jokaisella meillä on oma sosiaalisen elämän tasapainopisteensä. Helsingissä meno yltyi jatkuvasti liian sosiaaliseksi, täällä liian vähäiseksi.

Tämä muuten näkyi muuten myös persoonallisuustesteissä. Suomessa kun tein klassisen Big-5 testin, olin introverttiuteen kallellani, mutta Yhdysvalloissa sama testi paljasti minusta ekstrovertin. Hämmästyin tätä, mutta syy oli kysymyksissä, jotka kysyivät kuinka paljon haluan osallistua erilaiseen sosiaaliseen toimintaan. Suomen sosiaalisessa ähkyssä vastasin että ei kiinnosta, mutta nyt sosiaalisessa tyhjiössä vastasin että joo joo joo!

Kokemus sai minut pohtimaan myös klassisia onnellisuusmittareita, jotka kysyvät kuinka tyytyväinen olet elämääsi kokonaisuudessa. Jos Jenkeissä minulta olisi kysytty asiaa, olisin pohtinut, että itse olen tämän reissun valinnut ja se on olennainen tulevan urani kannalta. Siten olisin päätynyt pitkälti samaan vastaukseen kuin Suomessakin. Kuitenkin elämässäni oli aukko, joka ahdisti. Elämäntyytyväisyys-mittari ei tätä eroa olisi havainnut, mutta esimerkiksi jos olisi kysytty kokemustani omaehtoisuudesta, kyvykkyydestä, yhteenkuuluvuudesta ja hyväntekemisestä, olisi huomattu että yhdessä niistä on kuoppa.

Lopulta tässäkin yksinäisyyden pilvessä oli hopeareuna. Yksi klassinen ja paljon tutkittu keino selvitä vaikeuksista on löytää niistä jokin merkitys. Itsekin turvauduin tähän ja ainaisena elämänantropologina koin tämän yksinäisyyden mahdollisuutena laajentaa kokemuspiiriäni ja ymmärtää paremmin erilaisia ihmiskohtaloita. Ajattelin, että vaikka hetkellisesti sosiaalisen elämän puute ahdistaakin, niin pitkässä elämänjuoksussa tämä on arvokas elämänkokemus, jonka kautta pääsen yhteyteen paitsi itsestäni löytyviin uusiin puoliin niin myös toisiin ihmisiin kun eläytymiskykyni vahvistuu. Myös tämä ajatus oli yksi syy, miksi en niin aktiivisesti sosiaalisia kontakteja edes etsinyt.

Lisäksi nyt, yhtä elämystä rikkaampana, osaan arvostaa vielä enemmän niitä rakkaita ihmisiä, joihin olen vuosien mittaan Suomessa luonut syvällisen yhteyden. Kiitoksia että olette olemassa – te teette elämästäni elämisen arvoisen!

Huomio: Kirjoitin tämän kirjoituksen muutama viikko sitten ollessamme vielä Yhdysvalloissa, mutta julkaisin sen vasta nyt palattuamme juuri Helsinkiin. Myös otsikko oli valittu ennen Gabriel García Márguezin poistumista keskuudestamme. Olkoon se kunnianosoitus tälle soljuvan kerronnan mestarille.